Glazenproductie

De productie van een brillenglas gebeurt met grote precisie. Dit is niet zo verwonderlijk als u bedenkt dat het glas tot op
een honderdste millimeter nauwkeurig wordt gefreesd om zo de optimale sterkte, die voor het betreffende oog nodig is,
te verkrijgen. Ook gaat er veel werk aan vooraf in onze winkel alvorens u uw nieuwe bril kunt dragen.

Binnenkort treft u hier een uitgebreide blik achter de schermen aan, waardoor u meer inzicht krijgt in het proces van het tot stand komen van uw bril.